Certifierad Hundfysioterapeut

Vår 1-åriga Distansutbildning för blivande Cert. Hundfysioterapeuter, tilläggsutbildning till Diplomerad Hundmassör samt D9 nivå 2  följer direktiven från Statens Jordbruksverk angående behörighet på lärare(Leg.Veterinär, Leg.Djursjukskötare, CCRP I-V, Dipl. Hundmassör).


Pris

7200 kr (ex moms per steg)

Ort

Västerås & Eskilstuna

Omfattning

1 år

Praktik

40 timmar

Datum

2025-04-10

Utbildningsplan

Steg 1:
10-12 april 2024 - Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter 

Steg 2:
16-17 maj 2024 - Eskilstuna Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter

Steg 3:
12-14 juni 2024 - Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter

Steg 4:
5-6 september 2024 - Eskilstuna Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter

Steg 5:
16-18 oktober 2024 - Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter

Steg 6:
4-6 december 2024 - Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter

Steg 7:
5-7 februari 2025 - Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter

Steg 8:
4 februari 2025 - Dipl. Hundmassör praktiskt prov - Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter

Krav för godkänd utbildning: Vi har obligatorisk närvaro för godkänt på samtliga kurssteg och krav på minst 67% korrekta svar på proven som våra elever skriver under sin utbildning. 40 timmars praktik eller mera på veterinärklinik/djursjukhus samt en godkänd studie med inriktning på ämne som berör rehabilitering av hund eller katt. Sökande från djursjukvården som Leg. Veterinär, Leg. Djursjukskötare, Leg. Fysioterapeut har förtur när man söker sig till utbildningen.

Med Legitimerade och utbildare lärare inom djurens hälso- och sjukvård kan ReDog Veterinärkliniker AB erbjuda sina elever största kompetens på sina utbildningar vilka uppfyller kraven för att kunna arbeta yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård. ReDog är sedan 2004 fortlöpande Sveriges om inte Europas högst ansedda hundfysioterapeututbildning. ReDog har varit med och startat upp och utvecklat rehabilitering för smådjur inom veterinärmedicin i Sverige genom utbildningsansvarig Stefan Rosén som är Legitimerad Djursjukskötare, CCRP I-V, Dipl. Hundmassör, Hundfysioterapeut, Specialistkompetens rehabilitering hund och med ett stort antal vidareutbildningar samt med över 34 års erfarenhet av att rehabilitera djur med alla förekommande skador och sjukdomar.

Användningsområden

 • Att rehabilitera hundar efter skador och operationer.

 • Att förebygga skador och förbättra hundars rörelseförmåga och prestation.

 • Att ge råd till hundägare om hundens hälsa och välbefinnande.

 • Möjlighet att bli egenföretagare och jobba på rehab klinik.

  Målsättningen med eleven:

  • Ha goda kunskaper om grundläggande anatomi och neuromuskulära funktioner samt nervsystemens byggnad och funktion.

  • Ha goda kunskaper om osteologi och kunna redogöra för och namnge skelettets olika delar och muskelursprung samt fästen.

  • Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa på ett bra sätt.

  • Ha goda kunskaper om hur kroppens rörelser påverkar skelettet och kunna göra beräkningar av mekanisk belastning av muskler, leder och skelett och på så sätt få god förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation.

  • Känna väl till förekommande sjukdomar och skador i leder och senor, muskulaturen samt skelettet samt hur dessa vanligen behandlas utav veterinär.

  • Kunna grundläggande smittskyddslära och veta precis hur man agerar i hundkontakter där det kan föreligga smittorisk.

  • Kunna utföra hundmassage, stretching, ljusterapi, hydroterapi, ledmobilisering m.m. på ett väl utfört sätt.

  • Ha god förståelse och förmåga att förstå individens vårdbehov och kunna lägga upp väl anpassade behandlingsprogram.

  • Ska visa ansvarstagande och god förståelse för yrket som certifierad hundfysioterapeut och kunna föra mycket tydliga och sakkunniga dialoger med kund.

  • Goda kunskaper om hur en hund återanpassas efter skada och hur man förebygger nya likvärdiga skador.

  • Ska förstå och väl kunna ge hunden adekvat vård och veta när behandling av veterinär erfordras eller annan sakkunnig är lämplig. 

  • Eleven ska ha goda kunskaper om hundens näringsbehov och förmåga att ta upp olika näringsämnen samt om de kommersiella foder som finns att tillgå.

  • Eleven skall även känna till vitaminers och mineralers betydelse för hundens hälsa och välbefinnande.

  • Eleven ska även känna till problem som kan uppstå vid felaktig utfodring och föreslå förändringar för att avhjälpa dessa.

  • Kunna förstå grunderna väl i vad som krävs för att starta och driva ett företag.

  • Ska upprätta en tydlig affärsplan med startbudget, resultatbudget, likviditetsbudget och marknadsplan för både kunna starta eget men likväl förstå vad en anställd bör omsätta för att ”betala sig” för sin arbetsgivare så som klinik och djursjukhus

Har du frågor?
Kontakt:
Tel. klinik: 021-41 20 20
E-post: utbildning@redog.se

Redo att ta steget?

ReDog är en modern privat veterinärklinik med fokus på hundar och katter. Vi erbjuder allt från vaccinationer och hälsokontroller till mer avancerad kirurgi och rehabilitering.

Created with love by

Comminova

Allmäna villkor & Cookies

Copyright av Redog, 2024. Alla Rättigheter Reserverade.

ReDog är en modern privat veterinärklinik med fokus på hundar och katter. Vi erbjuder allt från vaccinationer och hälsokontroller till mer avancerad kirurgi och rehabilitering.

Created with love by

Comminova

Allmäna villkor & Cookies

Copyright av Redog, 2024. Alla Rättigheter Reserverade.

ReDog är en modern privat veterinärklinik med fokus på hundar och katter. Vi erbjuder allt från vaccinationer och hälsokontroller till mer avancerad kirurgi och rehabilitering.

Created with love by

Comminova

Allmäna villkor & Cookies

Copyright av Redog, 2024. Alla Rättigheter Reserverade.